maandag 28 januari 2008

De eerste historische schrijver in Bengal

Vandaag (dinsdag 29 januari) is de verdwijningsdag van Sri Locana Dasa Thakur.

zondag 27 januari 2008


Maandag 28 januari
is de verdwijningsdag van Sri Jayadeva Gosvami.
Meer informatie hierover op
www.purebhakti.co.uk

zaterdag 26 januari 2008

"De moeder van de Gaudiya Math"

Zondag 27 januari is de verdwijningsdag van Sri Narahari Sevavigraha Prabhu. Hij was een vooraanstaande discipel van Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada en heeft samen met zijn intieme vriend, Srila Bhaktiprajnana Kesava Gosvami Maharaj de 'Gaudiya Vedanta Samiti'opgericht.


Hij stond bekend als de moeder van de Gaudiya Math omdat hij voor iedereen zorgde in de math. Kijk op www.purebhakti.co.uk voor stukjes uit het boek 'Srila Bhaktiprajnana Kesava Gosvami, His Life and Precepts' door Srila Narayana Gosvami over Sri Narahari Sevavigraha Prabhu.

donderdag 24 januari 2008

Srila Gopal Bhatta Gosvami & Sri Ramacandra Kaviraja


Vrijdag 25 januari
is de verschijnigsdag van Srila Gopal Bhatta Gosvami en de verdwijningsdag van Sri Ramacandra Kaviraja. Kijk op www.purebhakti.co.uk voor meer informatie over het leven van deze Vaisnavas.

woensdag 23 januari 2008

Misverstand

Beste Lezer,

Dandavat Pranam. Alle eer aan Srila Gurudeva, Srila Prabhupada & Sri Gauranga!

Er is een misverstand ontstaat gebaseerd op een samengestelde video die geknipt en geplakt is op zo een manier dat er niet meer gezien kan worden dat Srila Prabhupada juist verdedigt wordt omtrent de uitspraak in de 'Bhagavad Gita as it is' dat vrouwen en zwarte mensen laag zouden zijn. De vertaling van Srila Prabhupada van 1968 op vers 9:32 verschilt met wat er in latere versies als Srila Prabhupada's vertaling wordt gepresenteerd. De BBT is dit verschil nu aan het onderzoeken. Kijk op www.purebhakti.tv voor het volledig verslag.

Hare Krishna

maandag 14 januari 2008

Tridandisvami Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja

MAKARA SANKRANTIDandavat pranam. Alle eer aan Sri Sri Guru en Gauranga.

Dinsdag 15 januari 2008 is Makara-sankranti, de dag dat de Ganga in deze wereld neerdaalde. Srila Narayana Maharaja gaf een lezing over deze heilige dag in Hindi. Een samenvatting van de vertaling door Sripad Madhava Maharaja is als volgt:

Er zijn vele lijnen op de aarde, zoals de Evenaar, de Kreeftskeerkring en Steenbokskeerkring. In het Sanskriet worden deze lijnen rekhas genoemd. In Vedische Astronomie worden deze rekhas, Bhumadhya-rekha, Karka-rekha, en Makara-rekha genoemd. De zon is tijdens het rondtrekken altijd ergens tussen deze lijnen. De dag dat de zon het dichtste komt bij Makara-rekha wordt Makara-sankranti genoemd. Hierna komt het terug naar één van de andere twee lijnen.

Surya, de zon, geeft de potentie om te leven aan de levende wezens. Door de connectie met Surya is Makara-Sankranti heel fortuinlijk. Op deze dag neemt bijna iedereen die een connectie heeft met Vedische of Indiase cultuur een bad in de Godavari, Yamuna, Ganga of in welke rivier dan ook, of in de oceaan. Dit gebeurt vooral in India, maar ook tot een zekere hoogte in andere plaatsen in de wereld. Op deze dag is het heel gunstig om donaties te geven aan anderen. Yudhisthira Maharaja gaf zoveel uit aan liefdadigheid op deze dag dat hij en zijn familie niets meer over hadden. Hij werd hiervoor geprezen over de hele wereld.

Terwijl hij aan het rusten was die nacht vlogen een groep zwanen voorbij. Ze spraken met elkaar. Eén zwaan zei: “Ik heb nog nooit zo’n grote donateur als Maharaja Yudhisthira gezien.”

Een andere zwaan antwoordde: “Verheerlijk hem niet zoveel. Als je wilt weten wie de beste donateur is, het is Reikhya Muni.”

"Hoezo?"

"Yudhisthira is een grote keizer.
Zijn rijkdom is ongeëvenaard. Daarom, ondanks dat hij zoveel geeft, geeft hij alleen een deel van zijn rijkdom. Reikhya Muni heeft geen koninkrijk – niets. Hij doet Silanache Vrtti. Als de landbouwers granen van het veld halen valt er iets daarvan op de grond. Deze Muni komt dan en verzamelt die granen. Zoals gerst en tarwe. Hij maakt ze schoon, braadt ze en distribueert ze daarna. Hij denkt nooit aan zijn eigen welzijn.”

Yudhisthira Maharaja luisterde naar dit alles omdat hij de taal van de vogels begrijpt. De volgende dag vroeg hij aan Krsna: “Wie is Reikhya Muni?” Hij vertelde Krsna wat de vorige nacht was gebeurd. Krsna bracht hem toen naar Reikhya Muni die onder een ossenkar woonde. Ze offerden pranam aan hem en daarna spraken ze met elkaar.

Als iemand donaties geeft op deze gunstige dag zal hij in zijn volgende leven geen tekortkomingen hebben. Dit komt doordat deze dag in relatie staat met de zon, die leven geeft.

14 januari, 2000 [De informatie tussen haakjes is gegeven door Sripad Madhava Maharaja, Srila Narayana Maharaja's dienaar.]

Gisteren was Makara-sankranti, de neerdaling van de Ganga rivier. Alle Indiërs, zelfs die ver weg van de Ganga wonen, zullen hoe dan ook ernaar toe gaan om een bad te nemen. Toen ik een kleine baby was in India nam ik altijd een bad met mijn vader op deze dag. Ik herinner me dat ik erin sprong, ondanks dat het heel koud was. Op deze dag zijn al de ghats om te baden vol met honderden duizenden mensen.

[Tijdens een darsan een dag later vroeg een Indiase gast aan Srila Maharaja over het voordeel van het geven van donaties op de gunstige dag van Makara-sankrati. Srila Maharaja antwoordde dat het beste en de enige waardevolle te geven donatie het geven van Hari-katha en Krsna bewustzijn is.]


Typisten: Pitambari dasi, Nandini dasi, en Madan Mohini dasi
Redacteur: Syamarani das

Vertaald uit het Engels voor Bhakti Holland

zondag 13 januari 2008

Het Europese Vaisnava Festival

___

Kijk op www.europeanfestival.net voor meer informatie.


vrijdag 11 januari 2008

Waarmerk van Vaisnavisme

Dainya – Nederigheid

door Srila Bhaktivinoda Thakura

Patita-pavana Sri Gauranga kwam naar deze wereld om Sri Harinama te prediken en Hij heeft nama geschonken aan de mensen van de wereld. Echter, het eerste en voornaamste voertuig van die nama-sadhana, cultiveren van de heilige naam, is nederigheid. Hij zei in z’n eigen woorden:

trnad api sunicena
taror iva sahisnuna
amanina manadena
kirtaniyah sada harih

(Sri Siksastaka, vers 3)

‘Terwijl men zich nog lager en waardelozer beschouwt dan onbeduidend gras dat onder ieders voeten vertrapt is, nog verdraagzamer is dan een boom, zonder trots, en aan alle anderen respect betuigt overeenkomstig hun respectievelijke posities, dient men onophoudelijk de heilige naam van Hari te chanten.’

Een grasspriet blijft altijd als een gebogen hoofd zonder enige kwelling, zelfs na het vertrapt worden onder ieders voeten. Overeenkomstig beschouwen Vaisnavas zich als het allerlaagste, terwijl ze in feite het beste van iedereen zijn. Hun levens zijn vol van nederigheid en ze beschouwen zichzelf waardig om vertrapt te worden onder een ieders voeten.Een boom verleent dienst door het geven van zijn schaduw aan anderen en tolereert hitte en regen. Het raakt zelfs niet verstoort na het geven van schaduw aan iemand die gekomen is om het om te hakken met een bijl. Overeenkomstig beschermen Vaisnavas, die volledig zijn toegewijd aan nama, anderen, terwijl ze oneindige pijnen tolereren die hun worden toegebracht. Ze raken niet afkerig tegen het werken voor het welzijn van anderen, ondanks dat ze problemen ontvangen voor hun inspanningen. Ze geven respect aan iedereen in de wereld zonder enig eer terug te verwachten. Zij alleen hebben de adhikara, kwalificatie, voor harinama-kirtana.Afwezigheid van Nederigheid in de Moderne Vaisnava Gemeenschap

We zijn onfortuinlijk dat we zulke nederigheid niet meer zien in de moderne Vaisnava gemeenschap. Iedereen is bezig om te proberen zijn eigen kwaliteiten te verheerlijken en te tonen: ‘Ik chant een lakha namen. Oh, mijn gedrag is erg zuiver, ik ben een grote toegewijde.’ Dergelijke egoïstische verklaringen zijn de enige verklaringen van het Vaisnavisme in de hedendaagse tijd. Tegenwoordig offeren mensen hun dandavat niet natuurlijk en met een simpel hart. Als twee mensen elkaar ontmoeten brengen ze meestal de tijd die bedoelt is voor het offeren van dandavat door in het denken van: ‘Zal ik eerst mijn dandavat offeren?’ En uiteindelijk groeten ze door simpelweg dandavat te zeggen.

Al deze ongunstigheden ziende, is het gevreesd dat in de nabije toekomst de invloed van Kali ook de Vaisnava gemeenschap zal binnen treden.


Instructies om Nama te Chanten door Huichelarij totaal op te Geven

Waar zijn we zo trots op? We lopen herhaaldelijk in de val van grote illusie. Op elk moment verlagen we onszelf; bij elke stap is er een vreselijke ramp. Toch blijven we trots. De persoonlijkheid die naar deze wereld kwam om nama te prediken, die zichzelf niet eens tevreden kon stellen door het constant chanten van harinama verklaarde: ‘Ik ben zo onfortuinlijk dat ik geen enkele gehechtheid heb voor nama.’ Wij denken door simpelweg één nama te chanten dat we de hoogste gehechtheid ervoor hebben ontwikkeld. Dit is reden voor groot berouw. Waarom is het dat we toch zulke kwaadaardigheden volhouden?

Laten we allemaal samen komen. Laten we onze levens waardevol maken, alle soorten van huichelarij opgevende, door het ervaren van nederigheid welke het waarmerk is van Vaisnavisme, het gedrag van Sri Gauranga, en het ornament van een toegewijde’s leven.


Vertaald uit Rays of The Harmonist No. 9 Winter 2001woensdag 9 januari 2008

dinsdag 8 januari 2008

Wegens Kartik en mijn kerstvakantie was er niets gepost de afgelopen periode. Binnenkort zal er weer gepost worden. De Vaisnava Kalender zal niet meer maandelijks gepost worden en kan op www.purebhakti.com bekeken worden.


Hare Krishna